Tumor markeri

TUMOR MARKERI

Šta su tumor markeri?

Tumorski markeri ili tumor markeri su supstance koje proizvode skvamozne ili obolele ćelije na nekom organu a ali i zdrave, normalne ćelije samo u mnogo manjoj količini i to za urok obično ima tek benigni poremećaj u radu nekog organa.

Ove supstance proizvodi ili sam karcinom ili organizam pacijenta kao odgovor na prisustvo karcinoma. Tumor markeri iako se nalaze unutar ćelija, takođe cirkulišu i u krvi.

Tumor markeri se koriste kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i proceni stadijuma bolesti, u predviđanju toka bolesti ali i u planiranju i praćenju terapije, odnosno predviđanju odgovora skvamoznih ćelija na terapiju.

Važno je da redovno kontrolišete svoje zdravelje