Analize

Početna /

Pregled analiza

U Laboratoriji Medilab možete uraditi sve vrste biohemijskih, molekularnih i mikrobioloških analiza. Važno je da naglasimo da se sve analize rade profesionalno, uz poštovanje svih protokola o uzorkovanju i transportu uzoraka.