HPV virus

Početna /

Humani papiloma virus

Humani papiloma virus je vrlo rasprostranjen u ljudskoj populaciji. Smatra se da većina seksualno aktivnih ljudi bude njime zaraženo. Češće su to žene, zbog anatomije ženskih polnih organa. Virusu prija topla i vlažna sredina i tu se lakše zadržava.

HPV ima tropizam za kožu i sluzokožu i prenosi se najčešće tokom intimnog kontakta sa jednog partnera na drugog.

U najvećem broju slučajeva infekciju ne možemo ni da primetimo, jer je samoograničavajuća, asimptomatska ili bivaju neprepoznate. Većina seksualno aktivnih osoba bar jednom tokom života bude zaražena virusom.

Da li će doći do ispoljavanja bolesti, pojave kondiloma ili premalignih i malignih promena, zavisi od brojnih faktora: upornih infekcija pojedinim tipovima humanog papiloma virusa, oslabljenog imuniteta, gojaznosti, višestrukih porođaji.

Indentifikovano preko 100 sojeva HPV-a, od kojih oko 40 ima tropizam za donji genitalni trakt. Pri tome, samo pojedini visokorizični tipovi virusa, mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme, poput genitalnih bradavica, kondiloma i karcinoma.

Klasifikaciju sojeva HPV-a je sledeća:
Sojevi niskog rizika: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 81 i CP 6108, koji retko izazivaju lezije koje napreduju do predancerogenih promena raka.
Sojevi sa višim rizikom: 26, 53, 66;
Visoko rizični, onkogeni sojevi: 16, 18 kao i 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. Visokorizični tipovi HPV-a su nađeni kod 80% slučajeva karcinoma karcinoma grlića materice.
Pored raka grlića materice i vagine, ovaj virus izaziva i rak penisa, anusa, pluća i grla.

Najčešći faktori rizika za prenošenje HPV infekcije:

Odnos PAPA nalaza i HPV tipizacije (izvor – CDC preporuke):

Ako je HPV tipizacija negativna, a PAPA:

Ako je HPV tipizacija pozitivna, a PAPA:VAKCINE PROTIV HPV-a

Danas je u primeni vakcina protiv HPV, koja u Srbiji nije u redovnom kalendaru vakcinacije, dok je od 2017. god. u više od 70 zemalja uvrštena u redovnu vakcinaciju. Prema broju tipova virusa na koje deluje vakcina može biti dvovalentna (protiv tipova 16,18), četvorovalentna (protiv tipova 16,18, 6 i 11) i devetovalentna (protiv tipova 6,11,16,18,31,33,45,52,58), koja je od 2014. odobrena u Americi za devojčice i žene 9-26 god. i dečake i mladiće 9-15 god.

Vakcinacija se preporučuje pre počinjanja seksualne aktivnosti, mada se smatra da može imati koristi i kod osoba koje su počele sa odnosima.